Умови використання

Терміни, які використовуються в цьому документі, означають:

Угода – зазначені нижче умови використання сайту є угодою, що визначає права та обов'язки Адміністратора, користувачів і третіх осіб.

Ресурс - сайт Адміністратора, розташований за адресою https://www.nerukhomi.ua, що надає Користувачам сервіс автоматичної обробки та систематизації оголошень, а також сервіс пошуку оголошень по квартирам в новобудовах.

Адміністратор - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВ Нерухомі».

Користувач - особа, що відвідала і (або) використовує Ресурс.

Контент - об'єкти, розміщені на Ресурсі, в тому числі інформація, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, фото та ін., які належать Адміністратору, Користувачам, третім особам.

Сервіси - будь-які функціональні можливості, служби, інструменти, доступні на Ресурсі.

Облікові дані - унікальний логін, адресу електронної пошти та пароль, які формуються Користувачем в процесі реєстрації.

1. Cтатус Угоди

1.1. Ця Угода визначає правила використання Ресурсу і, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є публічною пропозицією (офертою) Адміністратора Користувачам.

1.2. Використання Ресурсу, включаючи відвідування / відкриття сторінок Ресурсу незалежно від проходження процедури реєстрації на ньому, означає, що Користувач вважається повністю ознайомленим з Угодою і прийняв її умови без будь-яких винятків і застережень (акцепт).

1.3. У разі незгоди з будь-яким положенням Угоди, Користувач повинен негайно припинити використання Ресурсу.

1.4. Чинна редакція Угоди доступна будь-якому Користувачеві за адресою https://nerukhomi.ua/ukr/s-uslovija-ispolzovanija/.

1.5. Угода може бути змінена або доповнена Адміністратором в будь-який час і без повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Ресурсі.

1.6. Адміністратор рекомендує регулярно перевіряти умови Угоди на предмет їх зміни та/або доповнення.

1.7. Продовження використання Ресурсу після внесення змін та/або доповнень до Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

2. Статус Ресурсу

2.1. Ресурс належить Адміністратору і пропонує Користувачеві можливість скористатися його Сервісами.

2.2. Ресурс представляє з себе сукупність інформації і результатів інтелектуальної діяльності (в тому числі, програм для ЕОМ, баз даних, графічне оформлення інтерфейсу (дизайн) і ін.), доступ до якого забезпечується з різних пристроїв, підключених до мережі Інтернет, за допомогою спеціального програмного забезпечення для перегляду веб-сторінок за адресою https://www.nerukhomi.ua.

2.3. Надання окремих Сервісів може регулюватися спеціальними правилами та/або угодами, які є невід'ємною частиною Угоди. У разі суперечності або невідповідності між текстом Угоди і спеціальними правилами та/або угодами застосуванню підлягають останні.

3. Доступ і використання Ресурсу

3.1. Користувач має право використовувати Ресурс без проходження процедури реєстрації.

3.2. Використовуючи Ресурс Користувачі:

3.2.1. Гарантують, що володіють всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Угоди.

3.2.2. Усвідомлюють і погоджуються з тим, що технологія роботи Ресурсу може вимагати копіювання (відтворення), а також переробку Контенту, введеного на Ресурс.

3.3. Використання Ресурсу Користувачем можливо наступними способами:

3.3.1. Перегляд Контенту.

3.3.2. Використання засобів пошуку та навігації Ресурсу;

3.3.3. Розміщення відгуків.

3.3.4. Оформлення підписок, пропонованих Ресурсом

3.3.5. Отримання інформації про номери телефонів забудовників або їх уповноважених представників.

4. Користувач

4.1. Користувач має право:

4.1.1. Використовувати Ресурс на умовах даної Угоди.

4.1.2. Повідомити Адміністратору про наявність Контенту, що порушує його права або невідповідного умовам Угоди або законодавства України.

4.2. Користувач зобов'язаний:

4.2.1. Дотримуватися норм чинного законодавства України і положень Угоди.

4.2.2. Перед розміщенням Контенту попередньо оцінювати законність його розміщення.

4.2.3. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, в тому числі, з розміщення інформації або надання доступу, утриматися від здійснення останніх.

4.3. Користувачеві забороняється:

4.3.1. Розсилати комерційну та іншу рекламу (спам) особам, які не виявили бажання її отримувати.

4.3.2. Робити будь-які дії, в тому числі технічного характеру, спрямовані на порушення нормального функціонування Ресурсу.

4.3.3. Вживати заходів, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Ресурсу.

4.3.4. Використовувати будь-які технічні засоби для збору і обробки інформації на Ресурсі, включаючи, але не обмежуючись, персональними даними користувачів.

4.3.5. Вводити інших користувачів або Адміністратора в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів.

4.3.6. Завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати Контент, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, містить ненормативну лексику, ображає моральність, демонструє (або є пропагандою) насильства і жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування чи іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин чи іншої зброї.

4.3.7. Завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу.

4.3.8. Розміщувати посилання на сайти, зміст яких суперечить чинному законодавству України, а також іншим чином порушувати норми законодавства, в тому числі норми міжнародного права.

4.3.9. Порушувати права третіх осіб та/або завдавати їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.10. Копіювати, вносити зміни, готувати похідні матеріали, декомпілювати, аналізувати за допомогою дизассемблера або намагатися розкрити вихідний код, будь-яким іншим способом змінювати Ресурс.

4.3.11. Видавати себе за іншу людину або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за Адміністратора або його співробітників, за модераторів Ресурсу, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб, а також вводити користувачів або Адміністратора в оману.

4.3.12. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на думку Адміністратора є небажаною, не відповідає цілям створення Ресурсу, ущемляє інтереси користувачів або з інших причин є неприйнятною для розміщення на Ресурсі.

4.4. У разі наявності у Користувача сумнівів щодо дозволеності і законності здійснення тих чи інших дій на Ресурсі, Користувач може відправити запит про можливість здійснення таких дій Адміністратору в порядку, передбаченому розділом 11 Угоди, або утриматися від таких дій.

5. Адміністратор

5.1. Адміністратор не є організатором угоди, посередником, агентом або представником іншої заінтересованої особи запропонованої /укладаємою угодою щодо нерухомості, Контент про яку розміщено на Ресурсі.

5.2. Адміністратор інформує Користувача про те, що всю необхідну документацію на будівництво та інформацію про можливість придбання нерухомості в опублікованих об'єктах нерухомості необхідно запитувати у забудовника або його представників.

5.3. Адміністратор має право:

5.3.1. У будь-який час і будь-яким способом змінювати Ресурс, в тому числі змінювати або додавати розділи Ресурсу, змінювати його структуру, дизайн і Контент, а також доповнювати, змінювати, обмежувати, розширювати функціональні можливості Ресурсу та/або Сервісів, в тому числі умови доступу користувачів до сервісів.

5.3.2. Без повідомлення користувачів проводити профілактичні роботи, що тягнуть призупинення роботи Ресурсу.

5.3.3. При необхідності на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання Послуг без попереднього повідомлення.

5.3.4. Відмовити Користувачу в розміщенні та/або розповсюдженні їм будь-якого Контенту.

5.3.5. У будь-який час на свій розсуд проводити вибіркову перевірку Контенту на предмет дотримання Угоди, в тому числі в автоматичному режимі з використанням програмних засобів. У разі виявлення порушень, а також при отриманні інформації від третіх осіб про такі порушення або виявленні сукупності ознак, які можуть свідчити на думку Адміністратора про порушення, він має право видалити Контент.

5.3.6. На першу вимогу відповідного уповноваженого правоохоронного та іншого уповноваженого державного органу, але відповідно до чинного законодавства, передавати такому державному органу наявну інформацію про Користувача.

6. Контент

6.1. Контент Адміністратора про новобудови носить виключно інформаційний характер отриманий в тому числі з публічних джерел і ні за яких умов не є публічною офертою.

6.2. Користувач зобов'язаний розміщувати тільки Контент, який він має право використовувати на законних підставах.

6.3. Користувач не має права розміщувати, копіювати (відтворювати), переробляти, поширювати, опубліковувати, завантажувати, передавати, продавати або іншим способом використовувати цілком або частинами Контент без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.

6.4. Користувач, розміщуючи Контент, надає іншим Користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (в тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права з метою особистого некомерційного використання.

6.5. Користувач надає Адміністратору невиключне право використовувати на безоплатній основі Контент, що розміщений на Ресурсі та належить йому на законних підставах з метою забезпечення Адміністратором роботи Ресурсу в обсязі, визначеному його функціоналом і архітектурою. Зазначене невиключне право надається на термін розміщення Контенту на Ресурсі, включає право переробки Контенту шляхом розміщення та для подальшого показу спільно з контентом та/або з використанням Контенту рекламної інформації і поширює свою дію на території країн усього світу. Адміністратор має право передавати права, зазначені в цьому пункті третім особам.

6.6. Будь-яке використання Ресурсу або Контенту, крім дозволеного в Угоді або в разі явно вираженої згоди правовласника на таке використання, заборонено без попередньої письмової згоди власника авторських прав.

6.7. Контент може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністратором на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене на Ресурсі, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Адміністратора за винятком випадків, коли на це прямо вказується на Ресурсі.

6.8. Рейтингова інформація, що оприлюднюється на Ресурсі, є лише оціночним судженням, заснованим на математичному алгоритмі співставлення даних з відкритих та офіційних джерел про забудовників та об'єкти.

7. Дзвінки на телефонні номери

7.1. На Ресурсі розміщені номери телефонів, за якими Користувач може зв'язатися із забудовником або його представником і отримати консультацію щодо його об'єкту нерухомості (новобудови). У різний час на консультації можуть відповідати різні забудовники або їх представники.

7.2. Адміністратор не несе відповідальності за якість і достовірність інформації, наданої забудовниками або їх уповноваженими представниками Користувачеві при дзвінку останнього за номерами, розміщеними на Ресурсі.

7.3. Телефонуючи на номери телефонів, вказаних на Ресурсі, Користувач погоджується з тим, що забудовник або його уповноважений представник, що надав консультацію, може використовувати номер телефону Користувача та іншу інформацію, отриману в ході розмови, для подальшого інформування Користувача про наявні пропозиції.

8. Персональні дані

8.1. Порядок обробки персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і регламентований Політикою щодо обробки та захисту персональних даних, що є невід'ємною частиною Угоди і розташованої за адресою https://nerukhomi.ua/ukr/s-uslovija-ispolzovanija/.

9. Відповідальність

9.1. Ресурс надається на умовах «як є», в зв'язку з чим Адміністратор не надає Користувачеві будь-які гарантії, що ресурс буде відповідати його вимогам, послуги надаватимуться безперервно, швидко і надійно, якість Контенту буде відповідати очікуванням Користувача.

9.2. Адміністратор не несе відповідальність за:

9.2.1. Будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Ресурс або через Контент третіх осіб, розміщений на Ресурсі, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх Контенті. Перехід на Сайти третіх осіб, установка програм і споживання послуг третіх осіб здійснюється Користувачем на свій ризик.

9.2.2. Затримки або невиконання зобов'язань, якщо вони прямо або побічно пов'язані зі стихійними лихами, примусовими діями або викликані причинами, що не підлягають розумному контролю, включаючи, крім іншого, збої в роботі Інтернету, обчислювальної техніки, пристроїв зв'язку або іншого обладнання, перебої в електропостачанні, страйки , трудові спори, масові заворушення, громадянські повстання і заколоти, брак робочої сили або дефіцит матеріалів, пожежі, повені, шторми, форс-мажорні обставини, війну, урядові заходи, розпорядження місцевих або закордонних судів або органів правосуддя, невиконання зобов'язань третіми сторонами, а також перебої в роботі систем опалення, освітлення або кондиціонування.

9.2.3. Будь-яку шкоду, включаючи реальну, випадкову та непряму, упущену вигоду внаслідок використання Ресурсу або його вмісту.

9.3. Поради або інформація в усній або письмовій формі, отримані Користувачем від Адміністратора або за допомогою Ресурсу, не передбачають надання додаткових гарантій, за винятком згаданих в Угоді.

9.4. Адміністратор не бере участь у вирішенні конфліктів, що виникають між Користувачами, а також між Користувачем і забудовниками та їх представниками.

9.5. Користувач несе відповідальність:

9.5.1. Перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Ресурсу, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при використанні Ресурсу.

9.5.2. За будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує на Ресурс чи іншим чином доводить до загального відома на Ресурсі або з його допомогою. Користувач зобов'язується самостійно вирішувати претензії третіх осіб, пов'язані з неправомірним розміщенням Контенту.

9.5.3. За недостовірність зазначених у зверненні до Адміністратора даних і гарантує повне відшкодування збитків (включаючи витрати, пов'язані з обробкою звернень, обмеженнями доступу до Ресурсу або Контенту в зв'язку зі зверненням, а також витрати на юридичну допомогу та представництво в суді).

9.6. Користувач повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням Контенту, включаючи оцінку його надійності, повноти та корисності.

10. Обмін інформацією

10.1. Повідомлення Адміністратора призначені для Користувача публікуються для загального доступу на Ресурсі та/або розсилаються індивідуально за електронними адресами, наданими Адміністратору при оформленні Користувачем підписки.

10.2. При цьому Користувач розуміє, приймає і погоджується, що надіслані повідомлення та/або їх окремі частини можуть мати рекламний характер, а також можуть містити рекламні, інформаційні та інші повідомлення контрагентів Адміністратора.

10.3. Повідомлення, опубліковані на Ресурсі, вважаються доставленими Користувачеві з моменту їх публікації.

10.4. Повідомлення користувачів, призначені для Адміністратора пересилаються способами, запропонованими на Ресурсі.

11. Порядок розгляду звернень користувачів

11.1. У разі виникнення питань, пов'язаних з функціонуванням Ресурсу, або виявленням на Ресурсі Контенту, який на думку Користувача, порушує його права, Користувач має право повідомити Адміністратору з будь-якого виду зв'язку, вказаною на Ресурсі.

11.2. У зверненні Користувач повинен вказати

-- Свою контактну інформацію;

-- Посилання на сторінку Ресурсу, на якій виявлений зазначений Контент;

-- Опис порушених контентом норм.

11.3. При порушенні авторських і інших прав і законних інтересів Користувача або інших третіх осіб до звернення повинні бути прикладені підтверджуючі таке право або законний інтерес документи.

11.4. Процедура розгляду звернень:

11.4.1. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження звернення Адміністратор здійснює перевірку на предмет повноти зазначених у ньому відомостей і достатності підтверджуючих документів.

11.4.2. У разі достатності наданих відомостей і документів, Адміністратор протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту закінчення перевірки надсилає мотивоване рішення Користувачеві, на вказаний ним контактну адресу.

11.4.3. Адміністратор в разі недостатності наданих Користувачем відомостей та/або документів запитує додаткові відомості, які останній повинен надати протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати відправлення Адміністратором запиту на контактну адресу Користувача.

11.4.4. У разі ненадання Користувачем додаткових відомостей та/або документів, в термін, вказаний в п. 11.4.3 Угоди, звернення Користувача вважається відкликаним. Вказана обставина не виключає можливості повторного звернення до Адміністратора зі зверненням.

11.5. Не допускається зловживання Користувачем процедурою розгляду звернень, встановленої Угодою.

11.6. Адміністратор визнає зловживанням з боку Користувача, такі дії:

11.6.1. Неодноразові звернення зі скаргами, які формально відповідають вимогам Угоди, але містять за результатами перевірки неправдиву інформацію.

11.6.2. Фальсифікація інформації і документів (включаючи електронні).

11.6.3. Подача заяви з порушенням умов Угоди.

11.6.4. Використання автоматичних розсилок і/або роботів для звернення і/або комунікації.

11.7. Адміністратор має право не розглядати звернення Користувача: що не містять інформацію і документи, необхідні для розгляду звернення; містять неправдиву інформацію і (або) документи, що не володіють ознаками достовірності; щодо питань, за якими раніше Адміністратором був направлений відповідь Користувачеві (повторні звернення); містять образи, погрози або звернення, викладені в різкій негативній формі; направлені з порушенням інших умов і порядку розгляду звернень, передбачених Адміністратором.

11.8. При відмові Адміністратора видалити Контент на підставі звернення Користувача, Контент підлягає видаленню на підставі рішення суду.

11.9. Взаємодія Адміністратора з Користувачем в рамках розгляду звернення Користувача здійснюється з використанням зазначеної Користувачем адреси електронної пошти.

11.10. Адміністратор не надає консультацій з питань, що не відносяться до Ресурсу, що вимагають професійної оцінки та/або не входять в його компетенцію.

12. Заключні положення

12.1. Користувачеві заборонено використовувати логотип, фірмове найменування, товарні знаки, доменне ім'я, елементи дизайну, оформлення і загальний зовнішній вигляд Ресурсу. Дані права можуть бути надані виключно на підставі письмової угоди між Користувачем і Адміністратором.

12.2. Регулювання і тлумачення цієї Угоди здійснюється відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

12.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням Угоди, Сторони докладуть усіх зусиль для їх врегулювання шляхом проведення переговорів.

12.4. Спори, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються Сторонами в претензійному порядку. Претензія повинна бути спрямована рекомендованим поштовим відправленням або кур'єрською службою на адресу місцезнаходження Сторони. Напрямок претензійних листів іншим способом не допускається. Термін розгляду претензійного листа становить 10 (десять) робочих днів з дня отримання останнього адресатом.

12.5. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди, спори, що виникли між Сторонами, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Адміністратора.

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом